Chỉ đạo điều hành

Kiểm tra công tác giáo dục Quốc phòng - An ninh quận Đống Đa
Ngày đăng 04/07/2019 | 15:00  | Lượt xem: 792

Ngày 04/7/2019, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng- An ninh thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác giáo dục Quốc phòng- Anh ninh quận Đống Đa năm 2019.

Năm 2018 và 6 tháng năm 2019, công tác giáo dục Quốc phòng- An ninh (QP-AN) của quận được cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả. Hệ thống các văn bản chỉ đạo, kế hoạch công tác của Hội đồng giáo dục QP-AN được triển khai kịp thời, đồng bộ, sát thực tế. Công tác giáo dục QP-AN toàn dân được đổi mới với nhiều hình thức phong phú. Công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho cán bộ trong diện bồi dưỡng trên địa bàn đã thực sự chuyển biến mạnh mẽ, đạt chất lượng, hiệu quả. Công tác giáo dục QP-AN cho học sinh, sinh viên có nhiều chuyển biến, tích cực, triển khai thực hiện việc phân phối chương trình môn học giáo dục QP-AN cho các trường THPT.

Sau khi Hội đồng giáo dục QP-AN Thành phố yêu cầu quận làm rõ một số nội dung, Đoàn đã tiến hành kiểm tra hệ thống văn bản về công tác giáo dục QP-AN của quận; kiểm tra nhận thức về QP-AN của một số đồng chí trong quận. Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao công tác giáo dục QP-AN thời gian qua của quận Đống Đa; đồng thời đề nghị quận tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục QP-AN. Hội đồng giáo dục QP-AN quận cần tăng cường hơn nữa vai trò công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền từ quận đến cơ sở, tăng cường kiểm tra giáo dục QP-AN ở cơ sở; quan tâm bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới./.