Chỉ đạo điều hành

Quận ủy Đống Đa biểu dương 15 tập thể, 15 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy và Chương trình 07-CTr/TU của Quận ủy
Ngày đăng 08/11/2019 | 16:06  | Lượt xem: 143

Sáng nay, 08/11/2019, Quận ủy Đống Đa tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển văn hóa-xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016-2020” và Chương trình 07-CTr/TU của Quận ủy về “Phát triển văn hóa, giáo dục và đào tạo; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh trên địa bàn quận Đống Đa giai đoạn 2015-2020”.

Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy và Chương trình 07-CTr/TU của Quận ủy, công tác phát triển văn hóa, xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh trên địa bàn quận đã có những chuyển biến tích cực và đạt được kết quả đáng ghi nhận. Các lĩnh vực công tác đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra tại Chương trình 07-CTr/QU ngày 15/01/2016 của Quận ủy và Kế hoạch 232/KH-UBND ngày 21/12/2016 của UBND quận. 03/14 chỉ tiêu vượt kế hoạch  là các chỉ tiêu : Xây dựng tổ dân phố văn hóa đạt 112%, xây dựng gia đình văn hóa đạt 102% và chỉ tiêu giảm hộ nghèo đạt 352%.

Các đơn vị thuộc quận đã triển khai có hiệu quả toàn bộ 23 chương trình, dự án, chuyên đề được đăng ký thực hiện tại Kế hoạch số 232/KH-UBND của UBND quận. Ngoài các nội dung đã đăng ký, đã hoàn thành và đưa thực hiện thêm chuyên đề “Bảo tồn và phát huy giá trị các di tích, lễ hội trên địa bàn quận giai đoạn 2019- 2025, định hướng 2030” thuộc lĩnh vực văn hóa- thể thao.

Phấn đấu đến hết năm 2025, quận xây dựng một số chỉ tiêu cụ thể như : 90-95% tỷ lệ hộ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu Gia đình văn hóa; 72% tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu Tổ dân phố văn hóa; 80-85% trường học công lập đạt chuẩn quốc gia; 70-75% lao động qua đào tạo; 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế…..

Nhân dịp này, Quận ủy Đống Đa đã biểu dương, khen thưởng 15 tập thể, 15 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy và Chương trình 07-CTr/TU của Quận ủy./.

Một số hình ảnh buổi lễ