Chỉ đạo điều hành

Đống Đa triển khai kế hoạch dự toán thu, chi ngân sách năm 2020
Ngày đăng 23/12/2019 | 16:02  | Lượt xem: 117

Chiều ngày 23/12/2019, UBND quận Đống Đa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách quận năm 2020.

Theo báo cáo, năm 2020, thành phố và quận giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Đống Đa là 11.027 tỷ 840 triệu đồng, bằng 104,1% so với dự toán năm 2019; cao hơn so với quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Thanh Xuân, Cầu Giấy và thấp hơn so với quận Hai Bà Trưng. Trong đó, nhiệm vụ do Cục Thuế thành phố thu là 6.508 tỷ 040 triệu đồng, chiếm 59,01% tổng số thu ngân sách nhà nước thành phố giao; nhiệm vụ thu giao cho quận và phường thu theo chỉ tiêu pháp lệnh là 4.519 tỷ 800 triệu đồng, chiếm 40,99% tổng thu ngân sách nhà nước thành phố giao.

Đồng chí Hà Minh Hải- Bí thư Quận ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tổng chi ngân sách năm 2020 quận giao là 2.011 tỷ 394 triệu đồng, tăng 16,43% so với dự toán chi thành phố giao; quận giao tăng so với thành phố là 282 tỷ 512 triệu đồng từ nguồn kết dư ngân sách quận năm 2018 chuyển sang năm 2019 cho các dự án đầu tư xây dựng… Đối với kế hoạch đầu tư công, năm 2020, thành phố giao cho quận Đống Đa tổng chi đầu tư xây dựng cơ bản là 341 tỷ 800 triệu đồng. Trên cơ sở vốn giao của thành phố, UBND quận Đống Đa phân bổ vốn cho các dự án chuyển tiếp, các dự án khởi công mới và các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2020 gồm 68 dự án, với tổng số vốn là hơn 495 tỷ 284 triệu đồng.

Để thực hiện thắng lợi dự toán ngân sách năm 2020, quận Đống Đa đề nghị các đơn vị thuộc quận tổ chức triển khai thực hiện theo quy định ngay từ đầu năm 2020. Trong đó, dự toán chi phải đảm bảo khớp đúng dự toán được giao về tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực chi. Thực hành tiết kiệm ngay từ khâu giao dự toán, triệt để, tiết kiệm chi thường xuyên, rà soát kỹ các nhiệm vụ chi ngoài định mức khoán chi… Quản lý, điều hành ngân sách linh hoạt, chặt chẽ, an toàn và đảm bảo cân đối ngân sách các cấp. 

Đồng chí Võ Nguyên Phong- Chủ tịch UBND Quận Kết luận Hội nghị

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập. Tiếp tục triển khai tốt Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn; khẩn trương thực hiện việc rà soát và hoàn thành phương án sắp xếp lại, xử lý đối với tài sản công thuộc phạm vi quản lý theo quy định của thành phố, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Ngoài ra, thực hiện các giải pháp tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách, thực hiện công khai tài chính ngân sách theo quy định…

Quỳnh Anh