Chỉ đạo điều hành

Quận Đống Đa tổ chức Lễ chào cờ đầu tiên tại trụ sở mới
Ngày đăng 13/01/2020 | 11:12  | Lượt xem: 236

Vào đúng 8h00 sáng nay 13/01/2020, nghi thức chào cờ và hát Quốc ca lần đầu tiên tại trụ sở mới đã được cán bộ, công chức, viên chức Quận Đống Đa thực hiện đầy trang trọng, tự hào.

Sau hơn 4 năm thực hiện Thông tri số 23-TT/TU, ngày 24/7/2015 của Thành ủy Hà Nội về việc "Hát Quốc ca trong nghi thức chào cờ Tổ quốc", việc hát Quốc ca trong nghi lễ chào cờ Tổ quốc đã cơ bản trở thành nề nếp, được cán bộ, đảng viên và nhân dân nghiêm túc thực hiện. Bên cạnh đó, cán bộ, đảng viên và nhân dân cũng đánh giá cao việc công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các cấp ủy đảng, chính quyền từ Quận tới phường, nâng cao được ý thức trách nhiệm và tinh thần tự hào dân tộc của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ. Công tác chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền được tập trung thực hiện tốt, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên, động viên nhân dân trong việc tổ chức thực hiện. Việc thực hiện hát Quốc ca trong nghi lễ chào cờ Tổ quốc được thực hiện đồng bộ từ phường tới tổ dân phố, các ngành, đoàn thể, các đơn vị cơ sở tạo thành nề nếp trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn Quận.

Sáng ngày 13/1/2020, các đồng chí: Hà Minh Hải, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; đồng chí Đặng Việt Quân, Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận; đồng chí Võ Nguyên Phong, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận Đống Đa; đồng chí Nguyễn Anh Cường, Phó Bí thư Quận ủy; cùng các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND quận, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, lãnh đạo UBMTTQ VN quận, các đoàn thể chính trị xã hội quận, lãnh đạo, công chức, viên chức các phòng, ban, đơn vị làm việc tại trụ sở Quận ủy - HĐND- UBND - UBMTTQ VN và các tổ chức CT - XH quận cùng thực hiện nghi lễ. Nghi thức chào cờ và hát Quốc ca được cán bộ, công chức, viên chức Quận Đống Đa thực hiện trang nghiêm vào đúng 8h00 sáng.


Thông qua việc thực hiện nghi thức chào cờ vào mỗi sáng thứ hai hàng tuần đã giúp mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cùng nhắc nhở nhau làm tròn nhiệm vụ công dân, thực hiện nghiêm lời dạy của Bác Hồ kính yêu, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, cùng hứa làm tốt trách nhiệm vì sự phát triển quận Đống Đa, góp phần vào việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN.

Đây là buổi chào cờ đầu tiên toàn thể các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Quận ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các tổ chức CT - XH quận Đống Đa tổ chức lễ chào cờ tại trụ sở mới, và sẽ tiếp tục duy trì theo thông lệ vào mỗi sáng thứ hai hàng tuần.

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY - CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN ĐỐNG ĐA