Chỉ đạo điều hành

Đống Đa : Tạm dừng mọi hoạt động tại các di tích lịch sử văn hóa
Ngày đăng 04/02/2020 | 18:05  | Lượt xem: 51

Ngày 04/02/2020, quận Đống Đa đã ban hành văn bản hỏa tốc số 140/UBND-VHTT về việc V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn quận Đống Đa.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 358/UBND-KGVX ngày 04/02/2020 về tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong hoạt động lễ hội di tích lịch sử- văn hóa danh lam thắng cảnh; văn bản số 269/SVHTT-NSVH ngày 04/02/2020 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về việc triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong hoạt động lễ hội, UBND Quận Đống Đa yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban thuộc Quận, Chủ tịch UBND 21 phường : Tạm dừng mọi hoạt động tại các di tích lịch sử văn hóa (trừ trường hợp thực hiện nhiệm vụ theo phân công) để tránh tập trung đông người. Kịp thời thông báo cho nhân dân, du khách biết thực hiện;  Tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý vi phạm (nếu có) việc chấp hành các văn bản của Trung ương, Thành phố về tăng cường, phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong hoạt động lễ hội di tích lịch sử văn hóa…