CHIẾN LƯỢC ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

Đống Đa công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2016
Ngày đăng 18/02/2016 | 07:39  | Lượt xem: 302

Ngày 05/2/2016, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 669/QĐ-UBND v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Đống Đa.

Thực hiện Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 05/02/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Đống Đa;

UBND quận Đống Đa công bố công khai toàn bộ tài liệu Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Đống Đa.

Chi tiết Quyết định số 669/QĐ-UBND tải về tại đây.