CHIẾN LƯỢC ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Đống Đa
Ngày đăng 18/03/2020 | 15:19  | Lượt xem: 517

Ngày 17/3/2020, UBND Quận Đống Đa đã ban hành văn bản số 471/UBND-TNMT công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Đống Đa.

Chi tiết  văn bản số 471/UBND-TNMT tải về tại đây./.