CHIẾN LƯỢC ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Đống Đa
Ngày đăng 09/01/2017 | 07:47  | Lượt xem: 209

Ngày 04/01/2017, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 93/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Đống Đa.

Thực hiện Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 04/01/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Đống Đa.

UBND quận Đống Đa công bố công khai toàn bộ tài liệu Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Đống Đa.

Chi tiết Quyết định số 93/QĐ-UBND tải về tại đây