CHIẾN LƯỢC ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

Quận Đống Đa triển khai kế hoạch về công tác quy hoạch cán bộ
Ngày đăng 29/08/2017 | 10:00  | Lượt xem: 253

Ngày 18/8, Quận ủy Đống Đa đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để triển khai kế hoạch giới thiệu nhân sự quy hoạch các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Tiến Nhật- Bí thư Quận ủy nhận mạnh : để thực hiện tốt kế hoạch này thì các cấp ủy đảng; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và triển khai công tác quy hoạch cán bộ theo phân cấp quản lý; đồng thời, các cấp ủy đảng và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Quận ủy về kết quả, chất lượng thực hiện để đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu về công tác quy hoạch cán bộ. Bên cạnh đó, cần bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của T.Ư, Thành ủy và Quận ủy về công tác quy hoạch cán bộ. Đặc biệt, cần tuân thủ đúng nguyên tắc, quy trình; đảm bảo hệ số, tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu 3 độ tuổi, tỷ lệ cán bộ trẻ và tỷ lệ cán bộ nữ theo quy định.

Cũng tại Hội nghị, cán bộ chủ chốt của quận đã bỏ phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy; Bí thư, Phó Bí thư Quận ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND quận nhiệm kỳ 2020- 2025, 2021- 2026./.

Tin, ảnh: Trần Long