CHIẾN LƯỢC ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 Quận Đống Đa
Ngày đăng 04/04/2019 | 18:00  | Lượt xem: 152

Ngày 03/4/2019, UBND quận Đống Đa đã ban hành văn bản số 574/UBND-TNMT v/v Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 quận Đống Đa

Chi tiết văn bản số 574/UBND-TNMT tải về tại đây./.