CHIẾN LƯỢC ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

Công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 quận Đống Đa
Ngày đăng 19/01/2018 | 08:00  | Lượt xem: 252

Ngày 16/01/2018, UBND Quận Đống Đa đã ban hành văn bản số 62/UBND-TNMT công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018.

Ngày 16/01/2018, UBND Quận Đống Đa đã ban hành văn bản số 62/UBND-TNMT công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018.

Chi tết văn bản số 62/UBND-TNMT tải về tại đây

Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 của UBND Thành phố Hà Nội v/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 quận Đống Đa tải về tại đây./.