CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Quận ủy Đống Đa giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong việc mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, liên doanh liên kết trang thiết bị y tế tại tổ chức Đảng trực thuộc trong các cơ sở y tế

Ngày đăng 22/04/2022 | 16:32  | Lượt xem: 35
Sáng ngày 21/4/2022 Quận ủy Đống Đa tổ chức hội nghị công bố Quyết định giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong việc mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, liên...