CHUYỂN ĐỔI SỐ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Đống Đa phát động, triển khai Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn quận
Ngày đăng 16/08/2023 | 07:40  | Lượt xem: 310

Ngày 15/8/2023, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Văn bản phát động, triển khai Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn quận.

Theo đó, Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến" được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên hệ thống website và được kết nối trên Cổng giao tiếp điện tử Thành phố; Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố, cụ thể:

1. Đối tượng dự thi

Là công dân Việt Nam và người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội (trừ thành viên BanTổchức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc và những bộ phận cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức Cuộc thi).

2. Nội dung thi

- Nội dung thi gồm các câu hỏi liên quan đến Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06), quy định của pháp luật về định danh điện tử theo Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ ban hành quy định về định danh và xác thực điện tử và dịch vụ công trực tuyến.

Đề thi gồm 02 phần thi với 21 câu hỏi, cụ thể như sau:

Phần thi trắc nghiệm: gồm 20 câu, mỗi câu 01 điểm. Người dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn với thời gian tối đa là 30 phút. Phần thi trắc nghiệm được phần mềm chấm điểm tự động, kết quả phần thi được hiển thị ngay sau khi người dự thi hoàn thành phần thi gồm: Tổng điểm thi trắc nghiệm và thời gian hoàn thành phần thi.

Phần thi tự luận: Gồm 01 câu, tối đa 10 điểm. Người dự thi trả lời 01 câu hỏi tự luận bằng hình thức viết bài: Bài tự luận tối thiểu 300 từ, tối đa 1.500 từ.

3. Hình thức thi

- Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên môi trường mạng internet.

- Người dự thi tham gia thi trực tuyến trên website của Cuộc thi: https://timhieudinhdanhdientu-dichvucong.hanoi.gov.vn/ và được kết nối trên Cổng giao tiếp điện tử Thành phố (https://hanoi.gov.vn/); Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố (https://pbgdpl.hanoi.gov.vn/).

- Thiết bị sử dụng: Máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh có kết nối internet.

- Cách thức đăng ký: Mỗi người dự thi chỉ được đăng ký duy nhất 01 tài khoản dự thi bằng tiếng Việt có dấu bảo đảm thông tin chính xác theo Giấy khai sinh hoặc theo căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu. Các thông tin đăng ký cụ thể như sau:

+ Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị cấp Thành phố: Họ, đệm, tên, giới tính, quốc tịch, ngày-tháng-năm sinh, căn cước công dân/chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu, đơn vị công tác, điện thoại.

+ Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan quận, huyện, thị xã; xã, phường thị trấn: Họ, đệm, tên, giới tính, quốc tịch, ngày-tháng-năm sinh, căn cước công dân/chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu, đơn vị công tác, điện thoại.

+ Đối với học sinh/sinh viên các trường trên địa bàn Thành phố: Họ, đệm, tên, giới tính, quốc tịch, ngày-tháng-năm sinh, căn cước công dân/chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu, quận/huyện/thị xã, tên trường, điện thoại.

+ Đối với công dân: Họ, đệm, tên, giới tính, quốc tịch, ngày-tháng-năm sinh, căn cước công dân/chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu, địa chỉ thường trú/ tạm trú, điện thoại.

Lưu ý: Đối với người dự thi dưới 18 tuổi chưa có căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc không có số điện thoại thì có thể điền số căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc số điện thoại của người thân của mình (ông, bà nội; ông, bà ngoại; bố, mẹ; anh, chị ruột).

4. Cách thức thi

a) Đối với bài thi trắc nghiệm

Sau khi đăng nhập tài khoản, người dự thi trả lời phần thi trắc nghiệm gồm 20 câu được lựa chọn ngẫu nhiên trong Bộ Đề thi được thiết kế sẵn. Thời gian làm bài dự thi tối đa là 30 phút. Thời gian được tính từ lúc người dự thi bắt đầu thi cho đến khi bấm nút kết thúc nộp bài thi trắc nghiệm.

Trong quá trình thi, người dự thi được tham gia thi thử trắc nghiệm nhiều lần và chỉ được nộp bài để tham gia thi trắc nghiệm chính thức 01 lần.

Hết thời gian theo quy định, hệ thống tự động kết thúc bài thi của thí sinh. Trong quá trình tham gia dự thi, trường hợp do lỗi kỹ thuật, thi sính không làm được hết bài dự thi, thí sinh được đăng ký lại để tham gia dự thi.

b) Đối với bài thi tự luận

Bài viết tối thiểu 300 từ, tối đa 1.500 từ và nộp phần thi tự luận ngay sau khi hoàn thành phần thi trắc nghiệm. Trường hợp nộp sau thời gian thi trắc nghiệm thì điền lại đầy đủ thông tin người dự thi để lấy kết quả thông tin phần thi trắc nghiệm sau đó nộp bài thi tự luận nhưng phải nộp trước thời hạn 24h00 ngày 01/9/2023.

5. Thời gian tham gia Cuộc thi

- Thời gian tham gia dự thi trên hệ thống website của Cuộc thi tại địa chỉ https://timhieudinhdanhdientu-dichvucong.hanoi.gov.vn/ bắt đầu từ ngày 01/8/2023.

- Thời điểm kết thúc nhận bài dự thi trên hệ thống website của Cuộc thi tại địa chỉ https://timhieudinhdanhdientu-dichvucong.hanoi.gov.vn/ là 24h00 ngày 01/9/2023.

- Tùy tình hình thực tế, Ban Tổ chức cuộc thi có thể gia hạn thời gian tham gia cuộc thi.

6. Bài thi không hợp lệ

Bài dự thi mà thí sinh đăng ký tài khoản không đúng với nội dung thông tin cá nhân hoặc sử dụng các hình thức can thiệp trái phép hệ thống phần mềm trong quá trình dự thi.

Bài thi có phần thi tự luận ít hơn 300 từ hoặc quá 1.500 từ, photocopy, sao chép bài dự thi khác, bài dự thi giống nhau, sử dụng tiếng nước ngoài, nộp quá hạn so với quy định, bài dự thi không đúng đối tượng.

Lưu ý: Đối với người tham gia dự thi cố ý chia sẻ thông tin của người khác để dự thi, nhờ người khác thi hộ hoặc thi hộ người khác, có hành vi vi phạm về đạo đức, thuần phong, mỹ tục làm ảnh hưởng đến tính nghiêm túc, công bằng, khách quan và an toàn của Cuộc thi thì không được công nhận kết quả thi.

7. Giải thưởng

7.1. Giải cá nhân (gồm02 giải nhất0giải nhì, 20 giải bavà 20 giải khuyến khích)

* Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi

- 01 giải nhất: 6.000.000 đồng/1 giải;

- 01 giải nhì: 3.000.000 đồng/1 giải;

- 05 giải ba: 2.000.000 đồng/1 giải;

- 05 giải khuyến khích: 1.000.000 đồng/1 giải.

* Đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên

- 01 giải nhất: 6.000.000 đồng/1 giải;

- 03 giải nhì: 3.000.000 đồng/1 giải;

- 15 giải ba: 2.000.000 đồng/1 giải;

- 15 giải khuyến khích: 1.000.000 đồng/1 giải.

Mức giải thưởng của Cuộc thi còn có thể điều chỉnh tăng từ nguồn xã hội hóa (nếu có) và được thông báo công khai.

7.2. Giải tập thể (gồm02giải nhất,04 giải nhì, 10 giải ba): Dành cho các cơ quan, tổ chức, địa phương có số người tham gia cao nhất, nộp bài đúng hạn, có hình thức tổ chức tốt việc tuyên truyền về cuộc thi

- 02 giải nhất: 10.000.000 đồng/1 giải;

- 04 giải nhì: 7.000.000 đồng/1 giải;

- 10 giải ba: 5.000.000 đồng/1 giải.

Mức giải thưởng của Cuộc thi còn có thể điều chỉnh tăng từ nguồn xã hội hóa (nếu có).

Chi tiết Công văn số 1766/BTC tải về tại đây./.