CHUYỂN ĐỔI SỐ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Quyết định ban hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn quận Đống Đa năm 2023
Ngày đăng 14/08/2023 | 16:19  | Lượt xem: 69

Ngày 15/8/2023, Ban tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn quận Đống Đa năm 2023 đã ban hành Thể lệ cuộc thi.

Chi tiết Quyết định số 2414/QĐ-UBND tải về tại đây./.