HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA

Giới thiệu chung về HĐND Quận
Ngày đăng 20/05/2020 | 10:41  | Lượt xem: 9463

THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1  Nguyễn Anh Cường  Chủ tịch HĐND Quận
2  Nguyễn Hoàng Giáp  Phó Chủ tịch Thường trực HĐND

 

BAN PHÁP CHẾ
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1   Nguyễn Phú Bình

   Trưởng ban

2   Nguyễn Thị Hồng Loan   Phó ban

 

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1   Nguyễn Linh Nga

  Trưởng ban

2   Nguyễn Quốc Hưng   Phó ban