HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA

Giới thiệu chung về HĐND Quận
Ngày đăng 20/05/2020 | 10:41  | Lượt xem: 2700

THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1  Nguyễn Anh Cường  Chủ tịch HĐND Quận
2  Võ Hồng Vinh  Phó Chủ tịch Thường trực HĐND

 

BAN PHÁP CHẾ
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1   Nguyễn Thanh Tùng

  Chủ nhiệm UBKT Quận ủy

  Trưởng ban

2   Nguyễn Phú Bình   Phó ban

 

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1   Nguyễn Thị Minh Hiền

  Trưởng ban Dân vận Quận ủy

  Trưởng ban

2   Nguyễn Linh Nga   Phó ban