CÔNG KHAI NGÂN SÁCH CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

Công khai số liệu quyết toán Ngân sách năm 2023

Ngày 09/7/2024, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Quyết định số 3115/QĐ-UBND công bố công khai số liệu Quyết toán Ngân sách quận Đống Đa năm 2023.

Công khai số liệu dự toán Ngân sách năm 2024

Ngày 26/12/2023, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Quyết định số 3909/QĐ-UBND công bố công khai số liệu dự toán Ngân sách năm 2024.

Công khai số liệu quyết toán Ngân sách năm 2022

Ngày 17/7/2023, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Quyết định số 2095/QĐ-UBND công bố công khai số liệu Quyết toán Ngân sách quận Đống Đa năm 2022.

Công khai số liệu điều chỉnh nguồn, dự toán chi ngân sách quận năm 2022

Công khai số liệu điều chỉnh nguồn, dự toán chi ngân sách quận năm 2022

Công khai số liệu quyết toán Ngân sách năm 2021

Ngày 06/7/2022, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Quyết định số 2690/QĐ-UBND công bố công khai số liệu quyết toán Ngân sách quận Đống Đa năm 2021.

Công khai số liệu Dự toán Ngân sách năm 2022

Ngày 04/01/2022, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND công bố công khai số liệu dự toán Ngân sách năm 2022.

Công khai số liệu quyết toán Ngân sách năm 2020

Ngày 13/10/2021, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Quyết định số 3169/QĐ-UBND công bố công khai số liệu quyết toán Ngân sách quận Đống Đa năm 2020.

Công khai số liệu Dự toán Ngân sách năm 2021

Ngày 04/01/2021, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND công bố công khai số liệu dự toán Ngân sách năm 2021.

Công khai số liệu quyết toán Ngân sách năm 2019

Ngày 27/7/2020, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Quyết định số 2269/QĐ-UBND công bố công khai số liệu quyết toán Ngân sách năm 2019 của quận Đống Đa.

Công khai số liệu dự toán Ngân sách năm 2020

Ngày 13/01/2020, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Quyết định số 70/QĐ-UBND công bố công khai số liệu dự toán Ngân sách năm 2020.
Hiển thị 1 - 10 trong 14 kết quả.