CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA

Công ty Điện lực Đống Đa
Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 10035

Công ty Điện lực Đống Đa

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA

274 Tôn Đức Thắng

Email : ctdl_dongda@hanoi.gov.vn

 Mã Hoài Nam  Giám đốc 22 203 666
 Nguyễn Đức Thịnh  Phó GĐ kỹ thuật 22 203 668
 Phan Huy Hoàng  Phó GĐ kinh doanh 22 203 688
 Nguyễn Sơn Hà  Phó GĐ sản xuất 22 203 607
 Văn phòng   22 203 618