Công viên văn hóa đống đa Công viên văn hóa đống đa

Công viên Văn hóa Đống Đa
Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 1890

CÔNG VIÊN VĂN HÓA ĐỐNG ĐA

Số 4 Đặng Tiến Đông

Email : bqlcvvh_dongda@hanoi.gov.vn

 Nguyễn Thanh Lương  Trưởng ban 38 573 709
 Phan Thị Hải  Phó ban