đảng - đoàn thể

Đại hội Đại biểu Phụ nữ Phường Láng Thượng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2016- 2021
Ngày đăng 21/06/2016 | 00:00  | Lượt xem: 307

Trong 2 ngày 11, 12/6/2016 , Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Láng Thượng đã tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ XII nhiệm kỳ 2016-2021.

  

Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Láng Thượng tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, gắn mục tiêu bình đẳng giới với xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh. Theo đó, phấn đấu 95-98% hội viên đạt chuẩn mực “Trung hậu- Sáng tạo- Đảm đang- Thanh lịch”; 95-98% gia đình hội viên đạt “Gia đình văn minh, hạnh phúc”, “Gia đình 5 không- 3 sạch”; 100% hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ giúp đỡ phát triển kinh tế.

Đại hội đã bầu 13 đại biểu tham gia Ban Chấp hành Hội LHPN phường Láng Thượng khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021.