đảng - đoàn thể

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Đống Đa tổ chức kỳ họp thứ Bảy, khóa XV, nhiệm kỳ 2014 - 2019
Ngày đăng 29/07/2016 | 00:00  | Lượt xem: 336

Chiều ngày 07/7/2016, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận Đống Đa đã tổ chức kỳ họp thứ Bảy khóa XV (nhiệm kỳ 2014 - 2019) tại tầng 2 Quận ủy.

 

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận Đống Đa, đồng chí Nguyễn Thị Anh Thu - Phó Chủ tịch MTTQ Quận đã thông qua Dự thảo Báo cáo Sơ kết công tác MTTQ năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

Tại kỳ họp, đồng chí Đinh Thị Lan Hương - UVTV - Phó Chủ tịch HĐND Quận thay mặt Thường trực HĐND quận báo cáo kết quả kỳ họp thứ 1   - HĐND quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, về việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

Hội nghị đã tiến hành hiệp thương cử bổ sung 01 vị vào Ban Thường trực UBMTTQ quận nhiệm kỳ 2014 - 2019, với sự thống nhất 100% của Ủy viên ủy ban dự hội nghị.

Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ Bảy, đồng chí Đỗ Trọng Nam - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Quận tiếp thu và ghi nhận 04 ý kiến đóng góp của các vị UVUB MTTQ Quận. Đồng chí đề nghị các vị Uỷ viên Uỷ ban MTTQ chú trọng phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016: Thực hiện 08 chương trình công tác của Thành uỷ và 06 chương trình công tác của Quận uỷ; Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị 08 của Thành uỷ về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo đảm trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô”; Tuyên truyền việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”; Tổ chức kỷ niệm 86 ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và “Ngày hội Đại đoan kết toàn dân tộc”; Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, Phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định 217 - 218 của Bộ Chính trị…  ./.