DI TÍCH LỊCH SỬ VÀ LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG DI TÍCH LỊCH SỬ VÀ LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG

Chùa Cảm Ứng
Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 104

Chùa Cảm Ứng còn có tên là chùa Mứng, trước thuộc xã An Lãng, nay thuộc phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.

Chùa Cảm Ứng vừa thờ Phật, vừa thờ Quốc sư Từ Đạo Hạnh và mẹ ngài là Tăng Thị Loan. Ngôi chùa có diện tích rộng rãi với nhiều nếp nhà. Toà tam bảo, nhà hậu, nhà Mẫu, xã lỵ và vườn cây râm mát.

Toà tam bảo được xây theo kiểu chữ Đinh, 3 gian đại diện nằm ngang, 1 gian hậu cung nằm dọc. Trước chùa có 2 cột trụ vuông cao khoảng 8m. Hiên chùa dài suốt 3 gian. Phần trái của hiên có 7 tấm bia xếp thành hai hàng. Trong đại điện có bức hoành phi với 3 chữ Hán lớn: "Cảm ứng từ". Trong các gian trái, phải thượng điện đều xây bệ đặt tượng các đức Phật: Phổ Hiền Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, Hộ Pháp, đức Thánh Ông…

Hậu cung được xây thành bốn bậc, bệ trên cùng đặt tượng Phật Tam Thế, bậc thứ hai đặt tượng A Di Đà , hai bên có hai vị Bồ Tát, tiếp dưới là tượng Ngọc Hoàng Thượng Đế…

Bên cạnh toà tam bảo là nhà hậu, nhà Mẫu thờ các đức Thánh Mẫu Tứ Phủ và Thánh Mẫu sinh ra Từ Đạo Hạnh.

 

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

(Theo Hà Nội Di tích Lịch sử và Danh thắng, Doãn Đoan Trinh, Trung tâm UNESCO bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc Việt Nam, Hà Nội, 2000, tr87)