DI TÍCH LỊCH SỬ VÀ LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG DI TÍCH LỊCH SỬ VÀ LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG

Chùa Nam Đồng
Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 57

Chùa Nam Đồng còn có tên là chùa Càn An, thuộc phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Theo tấm bia niên hiệu Vĩnh Tộ (1621) thì chùa được xây lại năm 1612. Tấm bia Chính Hòa 18 cũng ghi nội dung sửa sang thượng điện, tiền đường v.v…

Tam quan chùa xây kiểu nghi môn, cửa giữa có 2 tầng với lớp mái giả bằng vôi vữa. Hai bức tường nối vói tả hữu nghi môn cũng có mái giả bằng vôi vữa, cửa bịt kín.

Tiền đường có 7 gian, xây kiểu tường hồi bít đốc, vì kèo kiểu giá chiêng. Mặt ngoài tiền đường có mái hiên rộng đè lên kẻ cong cổ ngỗng ăn qua mộng cột quân. Phần trang trí tập trung ở hệ thống kẻ chạm với hình lão cúc hóa long độ cuốn thư. Cửa vòng chạm tứ linh trổ thủng trên nền hoa sen và mây cuốn rồng chầu mặt trời.

Ở Phật điện, đáng lưu ý nhất là các pho tượng Tam Thế, nhục khối nổi cao, mặt phúc hậu. Đài sen chạm khắc tỉ mỉ hoa cúc, sen và vân soắn, thân bệ tượng chạm vân soắn cách điệu và long mã đang phi trên dòng đại thủy. Pho Quan Âm và Đại Thế Chí tạc trong thế đang đứng, đầu đội mũ tì lư, trên nền cúc mãn khai, tượng dáng tự nhiên, thuần hậu. Ngoài ra chùa còn có 5 bộ cửa võng rất trau chuốt và một cỗ kiệu, đều sơn son thếp vàng, mang phong cách cuối thế kỷ 18.

Chùa đã được Bộ Văn hóa và thông tin xếp hạng di tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 22.4.1992.