CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Phường loại I, II không có quá 02 Phó Chủ tịch UBND

26/06/2020 | 07:58  | View Count: 24
Ngày 24/6/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 69/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ...

Lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5/2020 được trả cùng 1 kỳ chi trả

Publish date 01/04/2020 | 11:34  | View Count: 53
Ngày 30/3/2020, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã ban hành văn bản số 1020/BHXH-TCKT về Bổ sung nội dung thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 4, 5/2020 qua hệ thống bưu điện trong thời...

Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Đống Đa

Publish date 18/03/2020 | 03:19  | View Count: 337
Ngày 17/3/2020, UBND Quận Đống Đa đã ban hành văn bản số 471/UBND-TNMT công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Đống Đa.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội công bố 05 TTHC hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Publish date 12/05/2020 | 04:14  | View Count: 58
Ngày 29/4/2020, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định 480/QĐ-LĐTBXH về công bố các thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương...

Triển khai thi hành Nghị định 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ quy định về kiểm tra , xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật vê xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội 

Publish date 27/04/2020 | 10:17  | View Count: 165
Ngày 24/04/2020, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Kế hoạch 111/KH-UBND về triển khai thi hành Nghị định 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ quy định về kiểm tra , xử lý kỷ luật trong thi hành...

Bấm nút làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ nghỉ việc do Covid-19 từ hôm nay

Publish date 12/05/2020 | 08:15  | View Count: 142
Từ hôm nay, Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ cung cấp thêm 6 dịch vụ công để hỗ trợ cho người dân, DN gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Nghị định mới của Chính phủ về công tác văn thư

Publish date 12/03/2020 | 05:04  | View Count: 106
Ngày 5/3/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư. Nghị định này chính thức thay thế Nghị định 110 năm 2004, Nghị định 09 năm 2010 sửa đổi, bổ sung...

Quận Đống Đa : Theo dõi sức khỏe đối với người dân đến từ vùng dịch

Publish date 19/02/2020 | 11:19  | View Count: 168
Ngày 18/02/2020, UBND Quận Đống Đa đã ban hành văn bản số 239/UBND-VP về thực hiện theo dõi sức khỏe đối với người dân đến từ vùng dịch.

Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn TP Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024

Publish date 02/01/2020 | 02:59  | View Count: 110
Ngày 30/12/2019, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội- Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND về việc ban hành quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp...

Sở Công thương : Triển khai dịch vụ công mức độ 3 "Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh"

Publish date 01/01/2020 | 02:11  | View Count: 133
Ngày 30/12/2019, Sở Công thương đã ban hành văn bản 6458/TB-SCT thông báo về việc triển khai 01 dịch vụ công mức độ 3.