THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Kết quả sát hạch đối với các thí sinh tham gia dự tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc UBND Quận Đống Đa năm 2020

Publish date 11/07/2020 | 11:30  | View Count: 128
Ngày 11/7/2020, Hội đồng xét tuyển viên chức ĐVSN quận Đống Đa năm 2020 đã có Văn bản số 04/TB-HĐTD thông báo kết quả sát hạch đối với các thí sinh tham gia dự tuyển viên chức vào làm việc tại các...

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức sau đổi nguyện vọng xét tuyển lần 2 (ngày 15/6/2020 - 10/7/2020)

Publish date 10/07/2020 | 05:47  | View Count: 49
Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức sau đổi nguyện vọng xét tuyển lần 2 (ngày 15/6/2020 - 10/7/2020)

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức sau đổi nguyện vọng xét tuyển lần 1 (ngày 15/6/2020 - 09/7/2020)

Publish date 09/07/2020 | 05:40  | View Count: 24
Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức sau đổi nguyện vọng xét tuyển lần 1 (ngày 15/6/2020 - 09/7/2020)

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức sau đổi nguyện vọng xét tuyển lần 1 (ngày 15/6/2020 - 08/7/2020)

Publish date 08/07/2020 | 05:54  | View Count: 42
Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức sau đổi nguyện vọng xét tuyển lần 1 (ngày 15/6/2020 - 08/7/2020)

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức sau đổi nguyện vọng xét tuyển lần 1 (ngày 15/6/2020 - 07/7/2020)

Publish date 07/07/2020 | 05:40  | View Count: 40
Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức sau đổi nguyện vọng xét tuyển lần 1 (ngày 15/6/2020 - 07/7/2020)

Số lượng đăng ký dự tuyển viên chức sau đổi nguyện vọng xét tuyển lần 1 (ngày 15/6/2020 - 06/7/2020)

Publish date 06/07/2020 | 05:25  | View Count: 35
Số lượng đăng ký dự tuyển viên chức sau đổi nguyện vọng xét tuyển lần 1 (ngày 15/6/2020 - 06/7/2020)

Thông báo phòng sát hạch, Nội quy, Quy trình, thời gian, địa điểm kiếm tra sát hạch đối với các thí sinh tham gia dự tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc UBND quận Đống Đa năm 2020

Publish date 06/07/2020 | 05:12  | View Count: 94
Thông báo phòng sát hạch, Nội quy, Quy trình, thời gian, địa điểm kiếm tra sát hạch đối với các thí sinh tham gia dự tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc UBND...

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức sau đổi nguyện vọng xét tuyển lần 1 (ngày 15/6/2020 - 03/7/2020)

Publish date 03/07/2020 | 10:18  | View Count: 53
Danh sách đăng ký dự tuyển sau đổi nguyện vọng xét tuyển lần 1 (ngày 15/6/2020 - 03/7/2020)

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên ngày 15 đến ngày 02/7/2020

Publish date 02/07/2020 | 05:44  | View Count: 46
Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên ngày 15 đến ngày 02/7/2020

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên ngày 15 đến ngày 01/7/2020

Publish date 01/07/2020 | 05:25  | View Count: 39
Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên ngày 15 đến ngày 01/7/2020