SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC UBND QUẬN ĐỐNG ĐA

 

CÁC THÀNH VIÊN UBND QUẬN
 Võ Nguyên Phong  Chủ tịch UBND  38 517 362   chutich_dongda@hanoi.gov.vn
 Phan Hồng Việt  Phó Chủ tịch UBND  38 513 526  phochutich3_dongda@hanoi.gov.vn
 Nguyễn Hoàng Giáp  Phó Chủ tịch UBND  38 513 523   phochutich2_dongda@hanoi.gov.vn
 Trịnh Hữu Tuấn  Phó Chủ tịch UBND     phochutich4_dongda@hanoi.gov.vn
 Đoàn Thu Hà  Ủy viên UB  38 513 524   chanhvanphong_dongda@hanoi.gov.vn
 Võ Hồng Phương  Ủy viên UB

 35 148 235

069 219 6394

  
 Lê Thanh Tùng  Ủy viên UB

 38 518 851

 
 Nguyễn Chí Long  Ủy viên UB  35 118 240 thanhtra_dongda@hanoi.gov.vn
 Hoàng Thị Phương Ngọc  Ủy viên UB  38 512 387 pnv_dongda@hanoi.gov.vn
 Ngô Doãn Cương  Ủy viên UB  35 135 687 ptp_dongda@hanoi.gov.vn
 Vũ Đình Tam  Ủy viên UB  38 517 336 ptckh_dongda@hanoi.gov.vn
 Phạm Thị Trinh  Ủy viên UB  38 515 330 pkt_dongda@hanoi.gov.vn
 Hà Anh Tuấn  Ủy viên UB  35 119 876 pqldt_dongda@hanoi.gov.vn
 Vũ Xuân Tiến  Ủy viên UB   ptnmt_dongda@hanoi.gov.vn
 Nguyễn Đình Tiên  Ủy viên UB  35 112 496 pldtbxh_dongda@hanoi.gov.vn
 Nguyễn Trọng Hải  Ủy viên UB  38 511 306 pvhtt_dongda@hanoi.gov.vn
 Tạ Ngọc Thắng  Ủy viên UB  35 765 663 pgddt_dongda@hanoi.gov.vn
   Ủy viên UB  35 112 907 pyt_dongda@hanoi.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN ỦY BAN NHÂN DÂN

Phường quốc tử giám

20/04/2015 | 16:06  | View Count: 9282
Phưòng quốc tử giám

Phường Thịnh Quang

Publish date 20/04/2015 | 04:36  | View Count: 317
Phường Thịnh Quang

Phường láng hạ

Publish date 20/04/2015 | 02:22  | View Count: 300
phường láng hạ

Phường phương liên

Publish date 20/04/2015 | 03:08  | View Count: 367
phường phương liên

Phường ô chợ dừa

Publish date 20/04/2015 | 03:04  | View Count: 258
phường ô chợ dừa

Phòng Văn hóa và Thông tin

Publish date 14/04/2016 | 06:17  | View Count: 297
Phòng Văn hóa và Thông tin

Phòng Giáo dục Đào tạo

Publish date 14/04/2016 | 06:17  | View Count: 246
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 59 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa Email : pgddt_dongda@hanoi.gov.vn  Tạ Ngọc Thắng  Trưởng phòng 35...

Phòng Tư pháp

Publish date 14/04/2016 | 06:17  | View Count: 204
Phòng Tư pháp

Phòng Lao động Thương binh Xã hội

Publish date 14/04/2016 | 06:17  | View Count: 425
Phòng Lao động Thương binh Xã hội

Phòng Quản lý đô thị

Publish date 14/04/2016 | 06:17  | View Count: 207
Phòng Quản lý đô thị