ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 4 ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 4

Đội Quản lý thị trường số 4
Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 8051

Đội Quản lý thị trường số 4

ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 4

257 Tôn Đức Thắng

Email : dqlttso4_dongda@hanoi.gov.vn

 Kiều Đình Cảnh  Đội trưởng  0913 372 458
 Ngô Công Hải  Đội phó  0985 580 708
 Hoàng Hồng Quân  Đội phó  0904 543 228