CÁC BAN ĐẢNG QUẬN ỦY CÁC BAN ĐẢNG QUẬN ỦY

Các ban Đảng Quận ủy
Publish date 15/01/2010 | 00:00  | View Count: 6702

Các ban Đảng Quận ủy

VĂN PHÒNG QUẬN ỦY

59 Hoàng Cầu

 Trần Hoàng  Chánh Văn phòng  02435 118 742
 Nguyễn Thị Hồng Hạnh  Phó Chánh Văn phòng  
 Nguyễn Đức Anh  Phó Chánh Văn phòng  
 Phạm Thị Tâm  Phó Chánh Văn phòng  
 Văn thư    02438 514 245
 Bảo vệ    02438 510 256

 

ỦY BAN KIỂM TRA

59 Hoàng Cầu

 Đỗ Trọng Nam  Chủ nhiệm  02435 133 277
 Lê Thị Thu Hương  Phó Chủ nhiệm TT  
 Khúc Thị Hiền  Phó Chủ nhiệm  
 Văn phòng    02435 131 120

 

BAN TỔ CHỨC

59 Hoàng Cầu

 Hoàng Thị Phương Ngọc  Trưởng ban  02438 510 260
 Đàm Mạnh Cầu  Phó trưởng ban  
 Đinh Nguyên Mạnh  Phó trưởng ban  
 Văn phòng     02438 515 250
 Bộ phận chuyển sinh hoạt Đảng    02435 134 909

 

BAN TUYÊN GIÁO

59 Hoàng Cầu

 Đinh Thị Lan Hương  Trưởng ban  02435 134 910
 Phùng Như Hùng  Phó trưởng ban  
 Nguyễn Hồng Ngọc  Phó trưởng ban   

 

BAN DÂN VẬN

59 Hoàng Cầu

 Võ Hồng Vinh  Trưởng ban  02435 118 743
 Nguyễn Lan Hương  Phó trưởng ban   
 Hoàng Quốc Trung  Phó trưởng ban  
 Văn phòng    02435 111 625

 

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP

59 Hoàng Cầu

 Vũ Mạnh Chiến  Bí thư Đảng ủy  02438 511 320
 Nguyễn Văn Quang  Phó Bí thư Đảng ủy                         

 

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

4 ngõ 4B Đặng Văn Ngữ

 Đinh Thị Lan Hương  Giám đốc  
 Phí Hồng Hạnh  Phó Giám đốc TT  35 737 139
 Đàm Thế Anh  Phó Giám đốc  35 773 181
 Hành chính- Giáo vụ    35 737 137