CÁC ĐƠN VỊ NỘI CHÍNH PHỐI QUẢN CÁC ĐƠN VỊ NỘI CHÍNH PHỐI QUẢN

Tòa án nhân dân Quận

Publish date 15/08/2023 | 08:51  | View Count: 5281
TÒA ÁN NHÂN DÂN Ngõ 157B phố Chùa Láng Email : tand_dongda@hanoi.gov.vn  Đàm Vĩnh Tường  Chánh án  ...

Ban Chỉ huy Quân sự Quận

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 19529
Ban Chỉ huy Quân sự Quận

Bảo hiểm xã hội

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 13747
Bảo hiểm xã hội

Chi cục Thuế

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 30486
Chi cục thuế

Chi cục Thống kê

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 8646
Chi cục Thống kê

Chi cục thi hành án dân sự

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 8074
Chi cục thi hành án dân sự

Công an Quận

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 35108
Công an Quận

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 4131
Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị

Công ty Điện lực Đống Đa

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 19075
Công ty Điện lực Đống Đa

Kho bạc nhà nước

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 7712
Kho bạc nhà nước