CÁC ĐƠN VỊ NỘI CHÍNH PHỐI QUẢN CÁC ĐƠN VỊ NỘI CHÍNH PHỐI QUẢN

Chi cục Thuế
Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 512

Chi cục thuế

CHI CỤC THUẾ

185 Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt

Email : cct_dongda@hanoi.gov.vn

 Lê Quang Hùng  Chi cục trưởng  38 511 647
 Nguyễn Trọng Hà  Chi cục phó 38 511 642
 Phùng Mạnh Quyền  Chi cục phó 38 519 388
 Nguyễn Khánh Hưng  Chi cục phó 35 738 160