CÁC ĐƠN VỊ NỘI CHÍNH PHỐI QUẢN CÁC ĐƠN VỊ NỘI CHÍNH PHỐI QUẢN

Phòng CS PCCC Đống Đa

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 410
PHÒNG CSPCCC ĐỐNG ĐA  Chu Văn Vàng  Trưởng phòng ...

Trung tâm Y tế

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 433
Trung tâm Y tế

Trạm Thú y

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 504
Trạm Thú y

Tòa án nhân dân

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 467
Tòa án nhân dân

Viện Kiểm sát nhân dân

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 373
Viện kiểm sát nhân dân

Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Đống Đa

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 1049
Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Đống Đa

Xí nghiệp Quản lý và Phát triển Nhà

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 392
Xí nghiệp Quản lý và Phát triển Nhà

Xí nghiệp Thoát nước số 4

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 1020
Xí nghiệp Thoát nước số 4

Đội Quản lý thị trường số 4

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 1055
Đội Quản lý thị trường số 4

Đội TTGTVT Đống Đa

Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 981
Đội TTGTVT Đống Đa