CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

Đống Đa : Tập huấn công tác Thi đua, khen thưởng năm 2020

29/06/2020 | 15:22  | View Count: 834
Chiều nay 29/6, Quận Đống Đa tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Thi đua- Khen thưởng năm 2020. Dự và khai mạc hội nghị có đồng chí Đặng Việt Quân- Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận; 200 đại...

Từ tháng 7, thực hiện xác thực bản sao từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Publish date 13/06/2020 | 09:49  | View Count: 463
Chiều 12/6, Hội nghị trực tuyến “Giới thiệu Cổng Dịch vụ công quốc gia và những lợi ích dành cho nghiệp” được tổ chức tại điểm cầu chính ở TPHCM nhằm giới thiệu những lợi ích và lắng nghe kiến nghị...

72 năm "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" của Bác Hồ

Publish date 11/06/2020 | 02:04  | View Count: 447
Cách đây tròn 72 năm, ngày 11-6-1948 , Bác Hồ kính yêu đã ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" nhằm động viên nhân dân ta “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm” và thực hiện thành công...

Đề xuất kiểm định chất lượng đầu vào công chức cả nước

Publish date 05/06/2020 | 03:11  | View Count: 512
Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Đề án thực hiện thống nhất việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức, trong đó đề xuất thực hiện kiểm định chất lượng đầu vào công...

Chính phủ ban hành Nghị định mới về vị trí việc làm và biên chế công chức

Publish date 04/06/2020 | 03:33  | View Count: 609
Ngày 01/6/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức.

Đống Đa : Đẩy mạnh triển khai Hóa đơn điện tử , biên lai điện tử trên địa bàn

Publish date 02/06/2020 | 07:04  | View Count: 177
Ngày 02/6/2020, UBND Quận Đống Đa đã ban hành văn bản số 989/UBND-KT về đẩy mạnh triển khai Hóa đơn điện tử , biên lai điện tử năm 2020 trên địa bàn quận Đống Đa

Danh mục TTHC lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư theo Quyết định 4214

Publish date 29/08/2018 | 11:30  | View Count: 177
Ngày 20/8/2018, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4214/QĐ-UBND V/v Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HN; UBND cấp huyện,...

Danh mục TTHC mới, TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT TPHN

Publish date 28/08/2018 | 11:00  | View Count: 189
Ngày 20/8/2018, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4209/QĐ-UBND công bố danh mục TTHC mới, TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT TPHN.

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, đo đạc bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận

Publish date 04/06/2016 | 12:00  | View Count: 203
               Ngày 27/4/2016, UBND Thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 2086/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh...

Đống Đa hướng dẫn tạm thời về đăng ký kinh doanh

Publish date 10/05/2016 | 12:00  | View Count: 230
Ngày 25/4/2016, Phòng Kinh tế Quận Đống Đa đã có văn bản số 22/KT hướng dẫn tạm thời một số thủ tục hướng dẫn các cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình thực hiện theo quy định của Luật doanh...