chế độ chính sách

Ban hành Quyết định về định mức chi phí rà soát, xây dựng định mức và giá xây dựng
Publish date 27/08/2018 | 15:35  | View Count: 1234

Ngày 08/08/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 1113/QĐ-BXD về định mức chi phí rà soát, xây dựng định mức và giá xây dựng.

Theo đó, định mức chi phí rà soát, xây dựng định mức và giá xây dựng xác định như sau:

- Định mức chi phí rà soát hệ thống định mức và giá xây dựng hiện hành đã được công bố: Định mức chi phí là 3 triệu đồng/định mức khi số lượng định mức và giá xây dựng ≤ 50 định mức;…

Trường hợp rà soát định mức có yêu cầu phải thu thập số liệu, kiểm tra đối chứng thì được lập dự toán bổ sung chi phí khảo sát, đi lại, ăn, ở.

- Định mức chi phí xây dựng định mức xây dựng mới theo phương pháp hiện hành được xác định như sau: Khi có 100 định mức và giá xây dựng bổ sung thì định mức chi phí là 20 triệu đồng/định mức…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chi tiết Quyết định 1113/QĐ-BXD tải về tại đây./.