CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Hà Nội : Ban hành Quy định về quản lý, xây dựng, sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung và cải tạo, sắp xếp đường dây, cáp viễn thông đi nổi trên cột treo cáp

Publish date 08/09/2020 | 11:09  | View Count: 120
Ngày 04/9/2020, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý, xây dựng, sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung và cải tạo, sắp xếp...

Nghị quyết của HĐND về thành lập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2020

Publish date 16/07/2020 | 14:52  | View Count: 61
Ngày 07/7/2020, HĐND Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về thành lập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2020.

Nghị định 61/2020/NĐ-CP: Sửa đổi quy định về bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực thi hành kế từ ngày 15/7

Publish date 13/07/2020 | 18:08  | View Count: 60
Ngày 29/5/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 61/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số...

Mức đóng Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tối thiểu là 0,3%

Publish date 13/07/2020 | 17:33  | View Count: 59
Ngày 27/5/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 58/2020/NĐ-CP về việc quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Nghị định có hiệu lực thi hành từ...

13 điểm mới quan trọng tại Thông tư 04/2020/TT-BTP về hộ tịch

Publish date 13/07/2020 | 11:19  | View Count: 87
Thông tư 04/2020/TT-BTP Của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định 23/2015/NĐ-CP, có hiệu lực từ 16/7/2020

Phường loại I, II không có quá 02 Phó Chủ tịch UBND

Publish date 26/06/2020 | 07:58  | View Count: 84
Ngày 24/6/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 69/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ...

Kế hoạch tuyển sinh vào trường Mầm non, lớp 1, lớp 6 năm 2020- 2021 trên địa bàn quận Đống Đa

Publish date 19/06/2020 | 11:54  | View Count: 84
Ngày 18/6/2020, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Kế hoạch số 138/KH-UBND về công tác tuyển sinh vào trường Mầm non, lớp 1, lớp 6 năm 2020- 2021.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội công bố 05 TTHC hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Publish date 12/05/2020 | 16:14  | View Count: 100
Ngày 29/4/2020, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định 480/QĐ-LĐTBXH về công bố các thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương...

Bấm nút làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ nghỉ việc do Covid-19 từ hôm nay

Publish date 12/05/2020 | 08:15  | View Count: 274
Từ hôm nay, Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ cung cấp thêm 6 dịch vụ công để hỗ trợ cho người dân, DN gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Triển khai thi hành Nghị định 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ quy định về kiểm tra , xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật vê xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội 

Publish date 27/04/2020 | 10:17  | View Count: 218
Ngày 24/04/2020, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Kế hoạch 111/KH-UBND về triển khai thi hành Nghị định 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ quy định về kiểm tra , xử lý kỷ luật trong thi hành...