CHI CỤC THỐNG KÊ CHI CỤC THỐNG KÊ

Chi cục Thống kê
Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 9571

Chi cục Thống kê

CHI CỤC THỐNG KÊ

301 Tôn Đức Thắng

Email : cctk_dongda@hanoi.gov.vn

 Nguyễn Thành Long  Chi cục trưởng  02435 133 848
 Lê Thị Thu Thoảng  Chi cục phó  02435 110 834
 Văn phòng    02435 133 828