CHI CỤC THUẾ CHI CỤC THUẾ

Chi cục Thuế
Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 32956

Chi cục thuế

CHI CỤC THUẾ

185 Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt

Email : cct_dongda@hanoi.gov.vn

 Đỗ Văn Quyến  Chi cục trưởng  38 511 647
 Phạm Hải Đương  Chi cục phó  02438 511 642
 Lê Thị Thu Hồng  Chi cục phó  02435 738 160
 Lê Trung Dũng

 Chi cục phó

 02438 519 388
 Văn phòng    02435 132 276