Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức quận ủy
Publish date 25/05/2020 | 16:09  | View Count: 39610

  * THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY

Họ và tên

Chức vụ

 Đ/c Đinh Trường Thọ

 

 Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy

 Đ/c Nguyễn Anh Cường

 

 Phó Bí thư Thường trực Quận ủy

 Chủ tịch HĐND quận

 Đ/c Lê Tuấn Định

 

 Phó Bí thư Quận ủy

 Chủ tịch UBND Quận

 

  * BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY

Họ và tên

Chức vụ

 Đ/c Đinh Trường Thọ

 Thành ủy viên- Bí thư Quận ủy

 Đ/c Nguyễn Anh Cường

 

 Phó Bí thư Thường trực Quận ủy

 Chủ tịch HĐND quận

 Đ/c Lê Tuấn Định

 

 Phó Bí thư Quận ủy

 Chủ tịch UBND Quận

 Đ/c Nguyễn Thị Minh Hiền

 UVTV- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt 

 Nam Quận

 Đ/c Hoàng Thị Phương  Ngọc

 UVTV - Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy

 Đ/c Đỗ Trọng Nam  UVTV- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy

 Đ/c Đinh Thị Lan Hương

 UVTV- Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy; 

 Giám đốc TTBDCT quận

 Đ/c Võ Hồng Vinh

 UVTV- Trưởng Ban Dân vận Quận uỷ
 Đ/c Nguyễn Thanh Tùng  UVTV- Phó Chủ tịch UBND Quận

 Đ/c Trịnh Hữu Tuấn

 UVTV - Phó Chủ tịch UBND Quận

 Đ/c Nguyễn Cao Đoàn

 UVTV- Chỉ huy trưởng BCH Quân sự Quận

 Đ/c Lê Thị Kim Huệ

 UVTV- Chủ tịch Liên đoàn lao động