Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức quận ủy
Publish date 25/05/2020 | 16:09  | View Count: 17489

  * THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY

Họ và tên

Chức vụ

 Đ/c Đinh Trường Thọ

 

 TUV- Bí thư Quận ủy

 Đ/c Nguyễn Anh Cường

 

 Phó Bí thư Thường trực Quận ủy

 Chủ tịch HĐND quận

 Đ/c Lê Tuấn Định

 

 Phó Bí thư Quận ủy

 Chủ tịch UBND Quận

 

  * BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY

Họ và tên

Chức vụ

 Đ/c Đinh Trường Thọ

 

 TUV- Bí thư Quận ủy

 Đ/c Nguyễn Anh Cường

 

 Phó Bí thư Thường trực Quận ủy

 Chủ tịch HĐND quận

 Đ/c Lê Tuấn Định

 

 Phó Bí thư Quận ủy

 Chủ tịch UBND Quận

 Đ/c Nguyễn Thanh Tùng

 UVTV- Chủ nhiệm UBKT Quận uỷ

 Đ/c Đỗ Trọng Nam

 

 UVTV- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận

 Đ/c Võ Hồng Vinh

 

 UVTV- Phó Chủ tịch Thường trực 

 HĐND Quận

 Đ/c Hoàng Thị Phương  Ngọc

 UVTV - Trưởng Ban Tổ chức Quận 

 ủy

 Đ/c Lê Thị Kim Huệ

 

 UVTV- Chủ tịch Liên đoàn lao động

 Đ/c Nguyễn Thị Minh Hiền

 

 UVTV- Trưởng Ban Dân vận Quận

 uỷ

 Đ/c Đinh Thị Lan Hương

 

 UVTV- Trưởng Ban Tuyên giáo

 Quận ủy; Giám đốc TTBDCT quận

 Đ/c Võ Hồng Phương

 

 UVTV - Trưởng Công an Quận

 Đ/c Trịnh Hữu Tuấn

 

 UVTV- Phó chủ tịch Thường trực UBND Quận