Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức quận ủy
Publish date 25/05/2020 | 16:09  | View Count: 7328

 

 

  * THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY

STT

Họ và tên

Chức vụ

 1.  

Đ/c Hà Minh Hải

 

Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy

 1.  

Đ/c Nguyễn Anh Cường

 

Phó Bí thư thường trực Quận ủy

– Chủ tịch HĐND quận

 1.  

Đ/c Đặng Việt Quân

 

Phó Bí thư Quận ủy- Chủ tịch UBND Quận

 

  * BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY

STT

Họ và tên

Chức vụ

 1.  

Đ/c Hà Minh Hải

 

Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy

 1.  

Đ/c Nguyễn Anh Cường

 

Phó Bí thư thường trực Quận ủy

– Chủ tịch HĐND quận

 1.  

Đ/c Đặng Việt Quân

 

Phó Bí thư Quận ủy- Chủ tịch UBND Quận

 1.  

Đ/c Nguyễn Mạnh Thắng

 

UVTV - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự quận

 1.  

Đ/c Nguyễn Thanh Tùng

 

UVTV – Chủ nhiệm UBKT Quận uỷ

 1.  

Đ/c Đỗ Trọng Nam

 

UVTV – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Quận

 1.  

Đ/c Võ Hồng Vinh

 

UVTV – Phó Chủ tịch HĐND Quận

 1.  

Đ/c Hoàng Thị Phương Ngọc

UVTV  – Trưởng Phòng Nội vụ Quận

 

 1.  

Đ/c Lê Thị Kim Huệ

 

UVTV – Chánh Văn phòng Quận ủy

 1.  

Đ/c Nguyễn Thị Minh Hiền

 

UVTV – Trưởng Ban Dân vận Quận uỷ

 1.  

Đ/c Đinh Thị Lan Hương

 

UVTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy; Giám đốc TTBDCT quận

 1.  

Đ/c Võ Hồng Phương

 

UVTV - Trưởng Công an Quận

 1.  

Đ/c Trịnh Hữu Tuấn

 

UVTV – Phó chủ tịch UBND Quận

 

 * BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN ĐỐNG ĐA :

STT

Họ và tên

Chức vụ

 1.  

Đ/c Hà Minh Hải

 

Thành ủy viên- Bí thư Quận ủy

 1.  

Đ/c Nguyễn Anh Cường

 

Phó Bí thư thường trực Quận ủy

– Chủ tịch HĐND quận

 1.  

Đ/c Đặng Việt Quân

 

Phó Bí thư Quận ủy- Chủ tịch UBND Quận

 1.  

Đ/c Nguyễn Mạnh Thắng

 

UVTV - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự quận

 1.  

Đ/c Khúc Thị Hiền

 

QUV – Phó Trưởng Ban Tổ chức Quận uỷ

 1.  

Đ/c Nguyễn Thanh Tùng

 

UVTV – Chủ nhiệm UBKT Quận uỷ

 1.  

Đ/c Đỗ Trọng Nam

 

UVTV – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Quận

 1.  

Đ/c Võ Hồng Vinh

 

UVTV – Phó Chủ tịch HĐND Quận

 1.  

Đ /c Lê Thị Thu Hương

 

QUV - Phó Chủ nhiệm TT UBKT Quận ủy

 1.  

Đ/c Phí Hồng Hạnh

 

QUV – Phó Giám đốc TT BDCT Quận

 1.  

Đ/c Đào Vĩnh Tường

 

QUV – Chánh án Tòa án ND Quận

 1.  

Đ/c Phạm Hồng Tuyết

 

QUV  – Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Tổ chức Quận ủy

 1.  

Đ/c Bùi Hằng Nga

 

QUV – Chủ tich UBND  P. Kim Liên

 1.  

Đ/c Nguyễn Hoài Nam

 

QUV  – Bí thư Đảng uỷ P. Láng Hạ

 1.  

Đ/c Đào Thị Hằng

 

QUV  – Bí thư Đảng ủy P. Cát Linh

 1.  

Đ/c Hoàng Thị Phương Ngọc

UVTV  – Trưởng Phòng Nội vụ Quận

 

 1.  

Đ/c Chu Tuấn Anh

 

QUV  –  Phó Chủ tịch UBMTTQ Quận

 1.  

Đ/c Lê Thị Kim Huệ

 

UVTV – Chánh Văn phòng Quận ủy

 1.  

Đ/c Lê Ngọc Hân

 

QUV – Chánh Văn phòng HĐND&UBND quận

 1.  

Đ/c Phạm Thị Trinh

QUV - Trưởng phòng Kinh tế quận

 1.  

Đ/c Nguyễn Minh Hùng

 

QUV-Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy

 1.  

Đ/c Nguyễn Thị Minh Hiền

 

UVTV – Trưởng Ban Dân vận Quận uỷ

 1.  

Đ/c Đinh Thị Lan Hương

 

UVTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy; Giám đốc TTBDCT quận

 1.  

Đ/c Võ Hồng Phương

 

UVTV - Trưởng Công an Quận

 1.  

Đ/c Nguyễn Hoàng Giáp

 

QUV -  Phó chủ tịch UBND Quận

 1.  

Đ/c Trịnh Hữu Tuấn

 

UVTV – Phó chủ tịch UBND Quận

 1.  

Đ /c Vũ Mạnh Chiến

 

QUV – Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp

 1.  

Đ/c Ngô Doãn Cương

 

QUV – Chánh Thanh tra Quận

 1.  

Đ/c Đoàn Thu Hà

 

QUV – Phó Trưởng Ban Dân vận Quận ủy

 1.  

Đ/c Nguyễn Thị Anh Thu

 

QUV – Bí thư Đảng ủy phường Thổ Quan

 1.  

Đ/c Nguyễn Lan Hương

 

QUV  –  Chủ tịch Hội LHPN Quận

 1.  

Đ/c Hà Anh Tuấn

 

QUV – Trưởng Phòng QLĐT Quận

 1.  

Đ/c Ngô Hồng Sơn

 

QUV - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận

 1.  

Đ/c Đinh Nguyên Mạnh

 

QUV  – Bí thư Đảng ủy P. Phương Liên

 1.  

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn

 

QUV – Bí thư Đảng uỷ P. Quang Trung

 1.  

Đ/c Trần Thị Minh Xuân

 

QUV – Bí Thư ĐU Phường Trung Liệt

 1.  

Đ/c Nguyễn Đình Tiên

 

QUV  – Trưởng phòng LĐTB&XH Quận

 1.  

Đ/c Lê Hưng

 

QUV  –  Giám đốc Bệnh viện Đa khoa ĐĐ

 1.  

Đ/c Phùng Như Hùng

 

QUV – Bí Thư Quận đoàn

 1.  

Đ/c Nguyễn Trọng Hải

 

QUV-Trưởng phòng Văn hóa Thông tin quận

 1.  

Đ/c Đỗ Văn Quyến

 

QUV-Chi cục trưởng Chi cục thuế quận