Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức quận ủy
Publish date 25/05/2020 | 16:09  | View Count: 902

 

 

 

THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI
1  Hà Minh Hải  TUV- BT Quận ủy 38 515 280
2  Nguyễn Anh Cường  Phó Bí thư Thường trực Quận ủy 38 510 260
3  Đặng Việt Quân  Phó Bí thư Quận ủy  
       

 

 

BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY
TT  HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI
1  Hoàng Thị Phương Ngọc  UVTV - Trưởng ban Tổ chức 38 510 260
2    UVTV - Trưởng ban Tuyên giáo 38 515 214
3  Nguyễn Thanh Tùng  UVTV - Chủ nhiệm UBKT 38 510 258
4  Nguyễn Thị Minh Hiền  UVTV - Trưởng ban Dân vận 35 118 743
5  Võ Hồng Phương  UVTV - Trưởng Công an Quận

39 396 394

35 148 235

6    UVTV - Phó Chủ tịch UBND 35 133 304
7    UVTV - Phó Chủ tịch UBND  
8    UVTV - Phó Chủ tịch UBND 38 513 526
9    UVTV - Phó Chủ tịch HĐND 38 518 851
10  Nguyễn Khương Anh  UVTV - Chủ tịch LĐLĐ Quận 35 133 312