CƠ CẤU TỔ CHỨC CƠ CẤU TỔ CHỨC

Giới thiệu chung về HĐND Quận
Publish date 20/05/2020 | 10:41  | View Count: 849

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA

KHÓA XVIII NHIỆM KỲ 2016- 2021

 

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC HĐND QUẬN ĐỐNG ĐA

 

 

THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ               Điện thoại         
1  Nguyễn Anh Cường  Chủ tịch HĐND Quận  02438 515 280 
2  Võ Hồng Vinh  Phó Chủ tịch HĐND  02438 513 525 

 

BAN PHÁP CHẾ
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ           Điện thoại             
1  Nguyễn Thanh Tùng

 Chủ nhiệm UBKT Quận ủy

Trưởng ban

 02438 510 258
2  Nguyễn Phú Bình Phó ban  02432 247 928

 

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ        Điện thoại                
1  Nguyễn Thị Minh Hiền

 Trưởng ban Dân vận Quận ủy

Trưởng ban

 02435 118 743
2  Nguyễn Linh Nga  Phó ban  02432 247 928