CƠ CẤU TỔ CHỨC CƠ CẤU TỔ CHỨC

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC UBND QUẬN ĐỐNG ĐA
Publish date 10/10/2009 | 16:41  | View Count: 14738

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC UBND QUẬN ĐỐNG ĐA

CÁC THÀNH VIÊN UBND QUẬN
 Lê Tuấn Định  Chủ tịch UBND  chutich_dongda@hanoi.gov.vn
 Trịnh Hữu Tuấn  Phó Chủ tịch Thường trực UBND  phochutich4_dongda@hanoi.gov.vn
 Nguyễn Thanh Tùng  Phó Chủ tịch UBND  phochutich2_dongda@hanoi.gov.vn
 Hà Anh Tuấn  Phó Chủ tịch UBND  phochutich3_dongda@hanoi.gov.vn
 Nguyễn Trọng Hải  Ủy viên UBND  chanhvanphong_dongda@hanoi.gov.vn
 Nguyễn Đức Long  Ủy viên UBND  
 Ngô Doãn Cương  Ủy viên UBND  thanhtra_dongda@hanoi.gov.vn
 Nguyễn Cao Đoàn  Ủy viên UBND  bchqs_dongda@hanoi.gov.vn

 Lê Ngọc Hân

 Ủy viên UBND  pnv_dongda@hanoi.gov.vn
 Nguyễn Chí Long  Ủy viên UBND  ptp_dongda@hanoi.gov.vn
 Vũ Đình Tam  Ủy viên UBND  ptckh_dongda@hanoi.gov.vn
 Phạm Thị Trinh  Ủy viên UBND  pkt_dongda@hanoi.gov.vn
 Trương Minh Quang  Ủy viên UBND  pqldt_dongda@hanoi.gov.vn
 Vũ Xuân Tiến  Ủy viên UBND  ptnmt_dongda@hanoi.gov.vn
 Nguyễn Đình Tiên  Ủy viên UBND  pldtbxh_dongda@hanoi.gov.vn
 Đặng Thị Mai  Ủy viên UBND  pvhtt_dongda@hanoi.gov.vn
 Trịnh Đan Ly  Ủy viên UBND  pgddt_dongda@hanoi.gov.vn
 Lê Thị Hoàng Ngân  Ủy viên UBND  pyt_dongda@hanoi.gov.vn