CƠ CẤU TỔ CHỨC CƠ CẤU TỔ CHỨC

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC UBND QUẬN ĐỐNG ĐA
Publish date 10/10/2009 | 16:41  | View Count: 6959

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC UBND QUẬN ĐỐNG ĐA

CÁC THÀNH VIÊN UBND QUẬN
  Lê Tuấn Định  Chủ tịch UBND   chutich_dongda@hanoi.gov.vn
 Trịnh Hữu Tuấn  Phó Chủ tịch Thường trực UBND    phochutich4_dongda@hanoi.gov.vn
 Nguyễn Hoàng Giáp  Phó Chủ tịch UBND    phochutich2_dongda@hanoi.gov.vn
 Hà Anh Tuấn  Phó Chủ tịch UBND    phochutich3_dongda@hanoi.gov.vn
 Lê Ngọc Hân  Ủy viên UBND    chanhvanphong_dongda@hanoi.gov.vn
 
 Võ Hồng Phương
 Ủy viên UBND  
 Ngô Doãn Cương  Ủy viên UBND   thanhtra_dongda@hanoi.gov.vn
   Ủy viên UBND   bchqs_dongda@hanoi.gov.vn

 Đỗ Văn Hương

 Ủy viên UBND   pnv_dongda@hanoi.gov.vn
 Nguyễn Chí Long  Ủy viên UBND   ptp_dongda@hanoi.gov.vn
 Vũ Đình Tam  Ủy viên UBND   ptckh_dongda@hanoi.gov.vn
 Phạm Thị Trinh  Ủy viên UBND   pkt_dongda@hanoi.gov.vn
   Ủy viên UBND   pqldt_dongda@hanoi.gov.vn
 Vũ Xuân Tiến  Ủy viên UBND   ptnmt_dongda@hanoi.gov.vn
 Nguyễn Đình Tiên  Ủy viên UBND  pldtbxh_dongda@hanoi.gov.vn
 Nguyễn Trọng Hải  Ủy viên UBND  pvhtt_dongda@hanoi.gov.vn
 Tạ Ngọc Thắng  Ủy viên UBND   pgddt_dongda@hanoi.gov.vn
 Lê Thị Hoàng Ngân  Ủy viên UBND   pyt_dongda@hanoi.gov.vn