CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA

Công ty Điện lực Đống Đa
Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 20014

Công ty Điện lực Đống Đa

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA

274 Tôn Đức Thắng

Email : ctdl_dongda@hanoi.gov.vn

 Lê Anh Tú  Giám đốc  02422 203 666
 Nguyễn Đức Thịnh  Phó GĐ kỹ thuật  02422 203 668
 Phan Huy Hoàng  Phó GĐ kinh doanh  02422 203 688
 Lê Viết Hải  Phó GĐ sản xuất  02422 203 607
 Văn phòng    02422 203 618