Công viên văn hóa đống đa Công viên văn hóa đống đa

Công viên Văn hóa Đống Đa
Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 2230

CÔNG VIÊN VĂN HÓA ĐỐNG ĐA

Số 4 Đặng Tiến Đông

Email : bqlcvvh_dongda@hanoi.gov.vn

 Lê Ngọc Tú  Trưởng ban 38 573 709
 Phan Thị Hải  Phó ban