Di tích lịch sử

Kiểm tra dữ liệu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019
Publish date 14/05/2019 | 14:30  | View Count: 206

Ngày 13/05/2019, Ban chỉ đạo TD CCVC Thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản số 993/HD-BCĐ v/v Kiểm tra dữ liệu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019.

Theo đó kết quả tổng hợp danh sách đăng ký tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 đã được công khai trên Wevsite của Sở Nội vụ Hà Nội tại địa chỉ : http//sonoivu.hanoi.gov.vn để các cơ quan, đơn vị và thí sinh biết, kiểm tra, đối chiếu dữ liệu.

Các sai sót cần đính chính, đề nghị thí sinh dự thi báo cáo với cơ quan, đơn vị tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển để các cơ quan, đơn vị kiểm tra rà soát trước 17h ngày 16/5/2019 để tổng hợp điều chính.

Chi tiết Công văn số 993/HD-BCĐ tải về tại đây./.