Di tích lịch sử

Thông tin một số hoạt động chỉ đạo- điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 06- 10/05/2019
Publish date 14/05/2019 | 18:00  | View Count: 93

Ngày 14/05/2019, UBND Thành phố Hà Nội đã có văn bản số 1944/UBND-TKBT về Thông tin báo chí thông tin một số hoạt động chỉ đạo- điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 06-10/05/2019.

            Ngày 14/05/2019, UBND Thành phố Hà Nội đã có văn bản số 1994/UBND-TKBT về Thông tin báo chí thông tin một số hoạt động chỉ đạo- điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 06-10/05/2019.

            Chi tiết văn bản 1994/UBND-TKBT tải về tại đây./.