GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Dự án Cải tạo, mở rộng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa

Publish date 04/07/2024 | 11:38  | View Count: 30
Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Dự án Cải tạo, mở rộng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Thẩm mỹ viện Hoài Anh

Publish date 25/06/2024 | 11:36  | View Count: 21
Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Thẩm mỹ viện Hoài Anh

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Phòng khám Đa khoa Đông Đô

Publish date 25/06/2024 | 11:34  | View Count: 25
Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Phòng khám Đa khoa Đông Đô

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Dự án "Xây dựng chợ Khâm Thiên"

Publish date 10/06/2024 | 11:30  | View Count: 27
Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Dự án "Xây dựng chợ Khâm Thiên"

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Phòng khám Nha khoa Kim Xã Đàn

Publish date 15/05/2024 | 09:18  | View Count: 70
Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Phòng khám Nha khoa Kim Xã Đàn

Giấy phép môi trường Tòa nhà TTG Tower - Số 172-174 phố Thái Hà

Publish date 13/03/2024 | 10:54  | View Count: 218
Giấy phép môi trường Tòa nhà TTG Tower - Số 172-174 phố Thái Hà

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Tòa nhà TTG Tower - Số 172-174 phố Thái Hà

Publish date 02/02/2024 | 17:14  | View Count: 125
Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Tòa nhà TTG Tower - Số 172-174 phố Thái Hà

Giấy phép môi trường (Phòng khám đa khoa Việt Nhật)

Publish date 16/01/2024 | 18:57  | View Count: 100
Giấy phép môi trường (Phòng khám đa khoa Việt Nhật) - 23 Ô Chợ Dừa

Giấy phép môi trường (Nhà hàng Chả cá Anh Vũ)

Publish date 16/01/2024 | 18:55  | View Count: 197
Giấy phép môi trường (Nhà hàng Chả cá Anh Vũ) - 120-K1 Giảng võ

Giấy phép môi trường (Công ty TNHH đầu tư Phúc Gia)

Publish date 16/01/2024 | 18:53  | View Count: 73
Giấy phép môi trường (Công ty TNHH đầu tư Phúc Gia) - Số 08 Phạm Ngọc Thạch

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Phòng khám Đa khoa Việt Nhật - Số 38 phố Đông Các

Publish date 29/12/2023 | 18:59  | View Count: 90
Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Phòng khám Đa khoa Việt Nhật - Số 38 phố Đông Các

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Trung tâm giao dịch và Trụ sở làm việc Phúc Gia - số 08 Phạm Ngọc Thạch

Publish date 29/12/2023 | 18:55  | View Count: 74
Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Trung tâm giao dịch và Trụ sở làm việc Phúc Gia - số 08 Phạm Ngọc Thạch

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Nhà hàng Chả cá Anh Vũ - 120K1 Giảng Võ

Publish date 21/12/2023 | 15:58  | View Count: 117
Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Nhà hàng Chả cá Anh Vũ - 120K1 Giảng Võ

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Sở giao dịch I, Ngân hàng phát triển Việt Nam - 185A Giảng Võ

Publish date 14/12/2023 | 19:33  | View Count: 113
Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Sở giao dịch I, Ngân hàng phát triển Việt Nam - 185A Giảng Võ

Giấy phép môi trường (Công ty CP xăng dầu dầu khí Hà Nội)

Publish date 20/10/2023 | 16:30  | View Count: 224
Giấy phép môi trường (Công ty CP xăng dầu dầu khí Hà Nội)

Giấy phép môi trường (Tổng Công ty TM Hà Nội - Công ty CP)

Publish date 20/10/2023 | 16:15  | View Count: 175
Giấy phép môi trường (Tổng Công ty TM Hà Nội - Công ty CP)

Giấy phép môi trường (Tổng Công ty tư vấn xây dựng Việt Nam-CTCP)

Publish date 20/10/2023 | 16:02  | View Count: 161
Giấy phép môi trường (Tổng Công ty tư vấn xây dựng Việt Nam-CTCP)

Giấy phép môi trường (Công ty CP tư vấn dịch vụ Công nghệ tài nguyên môi trường)

Publish date 20/10/2023 | 15:39  | View Count: 101
Giấy phép môi trường (Công ty CP tư vấn dịch vụ Công nghệ tài nguyên môi trường)

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Cơ sở điều hành, sản xuất kinh doanh khu vực phía Bắc - 194 Thái Thịnh

Publish date 04/10/2023 | 17:48  | View Count: 168
Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Cơ sở điều hành, sản xuất kinh doanh khu vực phía Bắc - 194 Thái Thịnh

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường cơ sở trung tâm thương mại, dịch vụ số 11B Cát Linh

Publish date 02/10/2023 | 17:52  | View Count: 149
Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường cơ sở trung tâm thương mại, dịch vụ số 11B Cát Linh