HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VÀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VÀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Hướng dẫn thủ tục đổi mã quyền lợi BHYT

Publish date 19/10/2020 | 11:10  | View Count: 7
Bố của bà Tôn Hồng Minh là cán bộ hưu trí, mã thẻ BHYT là HT2. Vừa qua bố của bà chuyển BHYT từ Hà Nội vào TPHCM thì thẻ BHYT được cấp lại có mã HT3. Bà Minh hỏi, bố của bà cần cung cấp giấy tờ gì...

Một số Quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố.

Publish date 23/07/2020 | 09:18  | View Count: 109
Ngày 07/07/2020, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND về một số Quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội...

Chính phủ ban hành Nghị định mới về vị trí việc làm và biên chế công chức

Publish date 04/06/2020 | 15:33  | View Count: 826
Ngày 01/6/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức.

Đống Đa : Đẩy mạnh triển khai Hóa đơn điện tử , biên lai điện tử trên địa bàn

Publish date 02/06/2020 | 19:04  | View Count: 253
Ngày 02/6/2020, UBND Quận Đống Đa đã ban hành văn bản số 989/UBND-KT về đẩy mạnh triển khai Hóa đơn điện tử , biên lai điện tử năm 2020 trên địa bàn quận Đống Đa

Nghị định 61/2020/NĐ-CP: Sửa đổi quy định về bảo hiểm thất nghiệp

Publish date 02/06/2020 | 08:24  | View Count: 119
Ngày 29/5/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 61/2020/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

Chính thức bãi bỏ Thông tư 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

Publish date 01/06/2020 | 10:47  | View Count: 133
Ngày 16/4/2020, Bộ Nội vụ đã ban hành văn bản số 01/2020/TT-BNV về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Thu hồi Giấy phép kinh doanh karaoke tại 82 Phạm Ngọc Thạch

Publish date 24/04/2020 | 14:47  | View Count: 268
Ngày 24/04/2020, UBND Quận Đống Đa đã có văn bản số 102/TB-UBND thông báo về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh karaoke tại địa chỉ số 82 Phạm Ngọc Thạch, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà...

Đống Đa : Ban hành 02 bộ tài liệu về Cấp giấy phép xây dựng và Quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư.

Publish date 26/02/2020 | 12:04  | View Count: 252
Ngày 19/02/2020, UBND Quận Đống Đa đã ban hành văn bản số 249/UBND-QLĐT v/v triển khai thực hiện các công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thực hiện nhiệm vụ về cấp giấy phép xây dựng, kiểm...

Triển khai Quyết định 30/2019/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội

Publish date 07/02/2020 | 10:10  | View Count: 262
Ngày 06/02/2020, UBND Quận Đống Đa đã ban hành văn bản số 163/UBND-TNMT về triển khai Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định và bảng giá...

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã

Publish date 05/06/2019 | 14:30  | View Count: 277
Ngày 08/04/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư...