KINH TẾ - TÀI CHÍNH KINH TẾ - TÀI CHÍNH

Đống Đa quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 của Đảng
Publish date 13/07/2017 | 00:05  | View Count: 142

Ngày 13/7, Quận ủy Đống Đa đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt về học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành (BCH) T.Ư Đảng (khóa XII).

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông – Tổng thư ký Hội đồng lý luận T.Ư truyền đạt những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 5 BCH T.Ư Đảng khóa XII. Theo đó, Hội nghị T.Ư 5 đã tập trung thảo luận các vấn đề về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả DN nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân. Ngoài ra, hội nghị cũng đã kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng...

Đặc biệt, Hội nghị T.Ư 5 khóa XII đã nhất trí ban hành ba Nghị quyết về: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DN nhà nước; Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Theo Bí thư Quận ủy Đống Đa Lê Tiến Nhật, mục đích của hội nghị nhằm giúp cho các cán bộ chủ chốt nắm vững, hiểu sâu các nội dung trong Nghị quyết. Đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác, nhiệm vụ được giao để trên cơ sở đó triển khai thực hiện đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Để thực hiện được mục tiêu đó, ông Lê Tiến Nhật đề nghị các đồng chí cán bộ chủ chốt cần nghiêm túc học tập để về cơ quan, đơn vị tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết đúng chỉ đạo của T.Ư. Tiếp đó, cần thảo luận xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy sát với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, Bí thư cấp ủy các cấp có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng với tinh thần đổi mới, thiết thực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị./.