KINH TẾ - TÀI CHÍNH KINH TẾ - TÀI CHÍNH

Đồng chí Võ Nguyên Phong được bầu làm Chủ tịch UBND quận Đống Đa
Publish date 30/08/2017 | 18:00  | View Count: 115

Ngày 30/8/2017, HĐND Quận Đống Đa đã họp kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp không chính thức) Hội đồng nhân dân quận khoá 19 nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã lấy ý kiến về việc thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND và miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND quận của đồng chí Nguyễn Song Hào theo nguyện vọng của cá nhân đồng chí và quyết định của Thành ủy.

HĐND Quận cũng đã giới thiệu và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND quận khoá 19 nhiệm kỳ 2016 - 2021, theo đó, đồng chí Võ Nguyên Phong - Phó Bí thư quận uỷ sẽ chính thức giữ chức Chủ tịch UBND quận Đống Đa ./.