KINH TẾ - TÀI CHÍNH KINH TẾ - TÀI CHÍNH

Kỳ họp thứ 4 HĐND quận Đống Đa khóa XIX (nhiệm kỳ 2016 - 2021)
Publish date 01/07/2017 | 23:54  | View Count: 120

Ngày 30/6/2017, HĐND quận Đống Đa khóa XIX (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đã tổ chức kỳ họp thứ 4 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Sáu tháng đầu năm 2017, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội quận được giữ vững; sự nghiệp văn hóa, y tế, giáo dục tiếp tục ổn định phát triển; công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh đảm bảo yêu cầu; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện kịp thời; đời sống của nhân dân cơ bản ổn định. Nhiệm vụ thu ngân sách được tập trung có hiệu quả. Tổng thu NSNN trên địa bàn quận tính đến hết ngày 31/5/2017 là hơn 3600 tỷ, đạt 53,31% ; Ước tính thực hiện 6 tháng đầu năm 2017 là hơn 4200 tỷ, đạt 61,88% kế hoạch và bằng 112, 56% so với cùng kỳ năm 2016.

6 tháng cuối năm, quận Đống Đa tiếp tục tăng cường công tác xây dựng chính quyền vững mạnh, đổi mới tập trung thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, dự toán thu chi ngân sách năm 2017; Tiếp tục thực hiện, duy trì hiệu quả “Năm trật tự và văn minh đô thị”, quyết tâm phấn đấu là địa bàn “Sáng- xanh- sạch- đẹp- văn minh, gọn gàng- ngăn nắp”; Công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ; Đẩy mạnh thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”, các bộ quy tắc ứng xử theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thành phố nhằm tạo đột phá việc củng cố kỷ cương hành chính, hướng tới nền hành chính hành động, phục vụ./.