PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

Phòng Giáo dục Đào tạo
Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 1506

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

59 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa

Email : pgddt_dongda@hanoi.gov.vn

 Tạ Ngọc Thắng  Trưởng phòng 35 765 663
 Trịnh Đan Ly  Phó trưởng phòng 35 112 956
 Hà Thị Bích Ngọc  Phó trưởng phòng 35 765 662
 Nguyễn Linh Chi  Phó trưởng phòng