PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

Phòng Giáo dục Đào tạo
Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 9310

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

59 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa

Email : pgddt_dongda@hanoi.gov.vn

 Trịnh Đan Ly  Trưởng phòng  02435 112 461
 Trần Thị Lan Hường  Phó trưởng phòng  
 Chu Thu Thanh  Phó trưởng phòng