PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Phòng Lao động Thương binh Xã hội
Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 7453

Phòng Lao động Thương binh Xã hội

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

59 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa

Email : pldtbxh_dongda@hanoi.gov.vn

 Nguyễn Đình Tiên  Trưởng phòng 35 112 496
 Phan Tố Uyên  Phó trưởng phòng 35 112 527
 Nguyễn Minh Quang  Phó trưởng phòng 35 112 497
 Võ Thị Tuyết Nga Phó trưởng phòng