PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

Phòng Quản lý đô thị
Publish date 14/04/2016 | 18:17  | View Count: 6427

Phòng Quản lý đô thị

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

59 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa

Email : pqldt_dongda@hanoi.gov.vn

 Trương Minh Quang  Trưởng phòng  02438 511 310
 Nguyễn Hoàng Giang  Phó trưởng phòng  
 Trần Nhật Thái  Phó trưởng phòng